Necklaces

Store Sections

Lotus

Lotus

$48.00

Coretta

Coretta

$40.00

Love

Love

$34.00

Breathe

Breathe

$32.00

Daisy

Daisy

$30.00

Autumn

Autumn

$36.00

Donoma

Donoma

$48.00

Electra

Electra

$36.00

Marigold

Marigold

$40.00